Taftan Çölü’nde Rastlantının Böylesi

Çölün içinde sallana sallana kıvrılarak akan, eski ve süslü bir Pakistan otobüsündeydim. Otobüs çöle girdiğinde herkes uyuyordu. Bazen öyle çok sallanıyorduk ki, bu sallanmaların burada doğal olduğu malumdu. Koltuklar hep doluydu, herkes uyuyordu, koridorda yerde uyuyanları fark ettim ardından. Yere boylu boyunca uzanmış, bir şey sermeye bile gerek duymamışlardı.