Tabiat Kanunu İçin Son Dönemeç!

Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı’nın ilk 14 maddesi TBMM Çevre Komisyonu’nun 31 Mayıs 2012 tarihli toplantısında şeffaflıktan uzak bir süreçle hızlıca üzerinden geçilerek, 5 Haziran 2012 tarihinde onaylanmış ve jet hızıyla TBMM Genel Kurulu’na gönderilmişti. Ancak bu süreçte Meclis’in tatile girmesi ile tasarının yasalaşması yeni yasama yılına kaldı.

Tasarı, bu haliyle doğayı korumak bir yana onun yok olmasının önündeki son yasal engelleri de kaldırıyor. Yasa Tasarısı’nın 6. Maddesi tüm korunan alanların sınırlarının değiştirilebilmesine, daha kötüsü tümüyle kaldırılmasına olanak veriyor. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarının ve koruma alanlarında ve çevresinde yaşayanların karar süreçlerine dâhil olması için öngörülen ulusal ve yerel kurulların tümünü tasarıdan çıkarıyor ve katılımcılık yönünden ülkemizi 30 yıl önce hazırlanan yasaların daha da gerisine götürüyor.

Tabiat Kanunu ile ilgili süreç TBMM’nin açılmasıyla yeniden hızlanacak. Büyük ihtimalle Tasarı; Genel Kurul görüşme sırasında öncelikli konulardan birisi olarak yerini alacak. ‘Tabiat Kanunu İzleme Girişimi’nin bir üyesi olarak girişimle birlikte bu kapsamda 550 milletvekiline gönderilmek üzere olarak bir mektup hazırladık. Bu mektupları milletvekillerinin adreslerine e-posta olarak göndermemizin seçmen kitlesi olarak Tabiat Kanunu konusundaki hassasiyetimizi milletvekillerine göstermenin çok önemli bir yolu olduğuna inanıyoruz.

Tabiat Kanunu’nun bu haliyle yasalaşmasını istemeyen herkesi bu mektupları bireysel ya da kamusal e-posta hesaplarından milletvekillerinin e-posta adreslerine postalamaya, sosyal ağlarda paylaşmaya ve mümkün olduğunca çok insanın tepki göstermesi için tanıdığı kişilere göndermeye davet ediyoruz.

Doğa Derneği

Hazırlanan örnek mektup ve milletvekilleri e-posta adreslerine ulaşmak için tıklayınız