Sürdürülebilir Balıkçılık İçin Ekosistem Temelli Yönetim Şart

8 Haziran Dünya Okyanus Günü için açıklama yapan WWF-Türkiye, Akdeniz Havzası’nda tehlikeli bir şekilde azalan balık stoklarının toparlanması için ekosistem temelli yönetimin benimsenmesi gerektiğini vurguluyor.

WWF-Türkiye’nin yayımladığı ‘Sürdürülebilir Balıkçılık için Ekosistem Temelli Yönetim’ kitapçığı Akdeniz’de ve Türkiye’de balıkçılığı geçmişten günümüze incelerken, balık stoklarının gelecekte var olması için karar vericilerin ve tüketicilerin üzerine düşen sorumluluklara dikkat çekiyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Akdeniz Havzası’nda balık stokları yasadışı, kayıt dışı ve düzenlemesi olmayan avcılık sebebiyle tehdit altında. Sanayi balıkçılığının daha az çabayla daha fazla ürün toplamaya yönelik büyük balıkçı tekneleri ve av araçları, balık stoklarının gelişmesine engel oluyor. Uzun dönemde balık miktarını korumak için balıkçılık sahalarının biyolojik kapasitesinin artırılması gerekiyor.

WWF-Türkiye Doğa Koruma Direktörü Dr. Sedat Kalem “Akdeniz Havzası’ndaki tüm balık stoklarının yüzde 50’si aşırı sömürülmüş durumda. Yüzde 35’i ise tamamen tükendi. Gelecekte de balık avlanabilmesini güvence altına almak için bunun bugünden doğru planlanması ve düzenlenmesi gerekiyor. Ekonomik açıdan değerli olan orfozun 2002 – 2011 arasında yüzde 90 oranında düşüş gösterdiği Kaş – Kekova Bölgesi’nde ekosistem temelli yönetimin benimsendiği bir balıkçılık anlayışının yaygınlaşması için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

WWF-Türkiye Genel Müdürü Tolga Baştak “Dünyada yaklaşık 3 milyar insan hayvansal protein ihtiyacının en az yüzde 15’ini balıktan karşılıyor. Tüm tedarik zinciri boyunca balıkçılığın sürdürülebilirliğini sağlamak için üreticinin yanı sıra deniz ürünleri satın alan kurumların ve tüketicilerin de sorumlu hareket etmesi gerekiyor. Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde yürüttüğümüz Deniz Koruma Alanı projesi kapsamında sürdürülebilir balıkçılık için başarılı bir uygulama örneği ortaya koymayı amaçlıyoruz” dedi.

sürdürülebilir balkçlk.indd