Sporda Özerklik: Bir tuzak mı?

Spor federasyonlarının bir yasa ile yavaş yavaş özerk yapılması ardından gelinen nokta endişe vericidir. Önceleri her federasyon bu konuda müthiş istekli olsa da zaman içerisinde bu işin spordaki farklı sorunların kaynağı olduğu ortaya çıktı. Çünkü çoğu federasyon özerkliği, devletin kendilerine ayırdığı bütçeyi özerk biçimde harcayabilme hakkı olarak gördü. Oysa asıl istenen, özerkliği arzulayanların aynı zamanda kendi kaynaklarını da bulabilmeleri idi…