Sokağımızın Sessiz Sakinleri -25

istanbul
İstanbul
Fotoğraf: Katerina Vytejckova