Siyasetçilerin Tarihle İlişki Kurma Ahlakı Üzerine

Tarih Vakfı tarafından düzenlenen ‘Perşembe Konuşmaları’, 21 Şubat tarihinde ‘Siyasetçilerin Tarihle İlişki Kurma Ahlakı Üzerine’ başlıklı konuşmasıyla İlhan Tekeli’yi ağırlayacak. Son yıllarda siyasetçilerin sıklıkla tarihsel olayları kullanmaları tarihçiler arasında rahatsızlık yaratmaktadır.

Konuşma kapsamında tarih yazıcılığının anlatı formunun ikna ediciliğinin üzerinde durularak siyasetin tarihi kendi amaçları doğrultusunda saptırarak kullanması açıklanacak. İlhan Tekeli bu gerçekten yola çıkarak günümüz Türkiye’sinde bu kötüye kullanma biçimleri üzerinde duracak. Konuşmasının son bölümünde siyasetçilerin tarihle ilişkisinin kötüye kullanıldığı üç alandaki ahlaki ilkelerin neler olabileceği üzerine öneriler sunacak. Tekeli’nin belirteceği üç alan ise şunlardır: Siyasetçinin tarihi yorumlar yaparak tarih yazıcılığı rolünü üstlenmesi; tarihsel ve kültürel mirası koruma alanında yüklenmesi gereken sorumluluklardan kaçması ve siyasetçinin kendi siyasal ideolojisi paralelinde toplumda inşa edilen yapılarda tarihselci bir mimarlık yaklaşımını savunmasıyla birlikte yücelttiği dönemin binalarının taklidini yaptırmasıdır.

Bu olaylar karşısında tarihçinin sürekli olarak kendisini sorgulaması, tarihin araçsal kullanışları karşısında eleştirel pozisyonunu yitirmemesi gerekir.

Saat: 18.30 – 20.30

Yer: Aynalı Geçit, Meşrutiyet Cad. Avrupa Pasajı, No: 8, Kat: 2, Galatasaray / Beyoğlu