Simi

İlk ayak bastığım Yunan adası Kos olmakla beraber adalara sevdam Simi’yi tekneden gördüğüm o akşam vakti başladı. Kos’tan kalkan teknemiz Simi’ye yaklaşırken güneş inmek üzereydi. Kayalık bir burunu döndüğümüzde aniden Simi’nin etrafında yerleştiği koya girmiştik.