Siklamen

Bu fotoğrafı Mart ayının son günlerinde Abant Gölü’nün etrafında çektim. Siklamen çiçeği ile benim çok özel bir tanışıklığım var. Çocukluğumda, siklamenin soğanını yerinden çıkarıp sabun olarak kullandığımı anımsarım. Bu özelliği yüzünden Karadeniz’de siklamen letasabuni (toprak sabunu) olarak adlandırılır. Keza siklamen, dünya parfüm sanayinde çok kullanılan bir bitkidir.

Yazı ve fotoğraf: İsmail Şahinbaş