Siirt İçin Tarihsel Dönüşüm Vizyon Planı Hazırlandı

siirt sirtcantam

‘Siirt ve Tillo’nun Geleceği: Tarihsel Dönüşüm ve Vizyon Planı’nın hikâyesi Mart ayında Siirt’te yapılan TKB Bölge Toplantısı’yla başladı. Bölgenin doğal ve tarihsel mirasının uzmanlar tarafından değerlendirildiği toplantının sonucunda, Siirt ve Tillo için kültür öncelikli bir planın hazırlanması kararı çıkmıştı.

Siirt Valiliği’nin ev sahipliğinde ve Tillo Belediyesi’nin destekleriyle ÇEKÜL Vakfı, TKB ve Kentsel Strateji temsilcilerinden oluşan uzman heyeti ile farklı üniversitelerin öğretim üyelerinden oluşan bilim heyeti Mayıs ayında Siirt’te bir araya geldi. Şehir plancısı A. Faruk Göksu tarafından yönetilen ve yaklaşık 150 kişinin söz aldığı çalıştayın ardından Siirt’in geleceği için 10 temel ilke belirlendi. Bu ilkelerden yola çıkarak hazırlanan vizyon planı ise 20 Eylül’de yine Siirt’te yapılan bir toplantıyla paylaşıldı.

Su, ilim, inanç, rota ve tarım

Vizyon planı, ÇEKÜL Vakfı gönüllüsü, Kentsel Strateji kurucusu A. Faruk Göksu tarafından sunuldu. Su, ilim, inanç, rota ve tarım başlıklarının altında: Vadiler, İpekyolu, tarihte ismi geçen bilim insanları, astronomi, antik kentler, köyler, bağcılık, kırsal kalkınma gibi başlılarla Siirt’in kentsel dönüşüm değil, tarihsel dönüşüm yaşaması gerektiğinin altı çizildi. Yarışan kentler yerine, paylaşan kentler kavramını vurgulayan Göksu, Siirt’in ortak değerlerini havza kentleriyle paylaşacak yöntemler geliştirmesi gerektiğini vurguladı. Hazırlanan planda yer alan temel sorun ve fırsatlar da katılımcılarla paylaşıldı. İşsizlik, deprem riski, eğitim yetersizliği, inşası devam eden HES’ler sorunlar arasında yer alırken, üniversite, yeraltı değerleri, arkeolojik tarih ve kültürel zenginlikler de fırsatlar arasında sayıldı.

Tarihsel Dönüşüm ve Vizyon Planı aynı zamanda ‘Tillo Işık Yolu’ başlıklı somut bir fikir projesi de sunuyor. Proje, Tillo’nun bir açık hava müzesi gibi kurgulanmasını ve güzergâh üzerine odaklar yaratılmasını öneriyor: İsmail Fakirullah Türbesi, Yaşayan Müze (Tillo sokakları), Şeyh Nusrettin Konağı, Kubbe-i Hasiye, Gözlem Şenliği, Bilim Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Işık Kampı ve Tefekkür Seyir Terası.

Faruk Göksu’nun sunumu, Siirt için Siirtliler tarafından belirlenen 10 temel ilkenin yeniden hatırlatılması ve bundan sonraki süreçte vizyon planında yer alan önerilerin bir takvime bağlanarak, kurumlar arası işbirlikleriyle uygulanabilir hale getirilmesi için neler yapılabileceği konusunda katılımcılara söz verilmesiyle sona erdi.