Şifa Okulu

Buğday Derneği, Galata Şifahanesi ve Zenith İyileşme Merkezi’nin işbirliğiyle Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi’nde Şifa Okulu düzenliyor. 25 Mayıs – 2 Haziran tarihleri arasında yapılacak eğitim, geleceğin tıbbına uygun şifacılar yetiştirmeyi amaçlıyor.

Binlerce yıla yayılan bütünsel sağlık anlayışı günümüzde yeniden geçerlilik kazanıyor. Çin tıbbı ve Ayurveda öğrenmek isteyen batılı doktorların sayısı giderek artarken Avrupa’da homeopatiyi başka şifa yöntemleriyle de destekleyen Naturopati okulları açılıyor. Söz konusu kavramın ve beklentilerin yaygınlaşması, bunu uygulayacak pratisyenlerin yetiştirilmesini de gerekli kılıyor.

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Galata Şifahanesi ve Zenith İyileşme Merkezi işbirliğiyle hazırlanan Şifa Okulu’nda, doktorlarla birlikte bütünsel sağlık anlayışı çerçevesinde çalışabilecek şifacılar yetiştirmek amaçlanıyor. Şifa Okulu’nun eğitmenleri, geleceğin tıbbında tedavilerin hastanelerde değil, doğal ortamlarda bütün bu pratikleri birleştirerek ve varlığın fiziksel, duygusal, zihinsel tüm düzeylerine şifa verilerek yapılacağını söylüyor.

Şifa Okulu’nun programı 9 x 9 modülden oluşuyor. Modüller Homeopati, Fitoterapi, Ayurveda gibi alternatif tedavi alanlarını, modern psikoterapi yaklaşımlarını (şamanik terapiler, aile dizimi, sanat terapisi, psikodrama vs.) beden terapilerini (refleksoloji, shiatsu, derin doku ve tetik nokta masajları gibi), ayrıca anatomi ve fizyoloji gibi temel tıp derslerini kapsıyor. Her modül dokuz gün sürecek, üç bölümden oluşacak ve yılda üç modül olacak şekilde planlandı. Böylece hastalığın gerçekten oluşma nedenlerini anlayacak ve varlığın bütün düzlemlerine nüfuz edebilecek bir şifacı tipi yetiştirmek ve gelecekteki Naturopati okullarının temelini oluşturması planlanıyor. Okulda Homeopat Dr. Günnur Başar, Op. Dr. Güray Alın ve Elif Alın eğitim verecek.

İletişim ve Kayıt: info@camtepe.org