Şiddete Karşı On Yıl

Bunun nedeni çoğunluk olarak haklarının farkında olmamak olsa da, haklarını bildiği halde sabredenlerin sayısı da az değildir. Bıçak kemiğe dayandığında, ya da artık bütün umutları tükendiği zaman, kadınlar dışarıdan yardım ister. Bu Kadın Danışma Dayanışma Merkezi olabilir. Genellikle geldiklerinde gözlerinin feri sönmüş, umutları azalmış, özgüveni çökmüş olarak gelirler. Birkaç saat konuşma sonunda inanılmaz bir direnç kazanarak dönerler. On yıldır, şiddet görenlerin umududur Antalya Kadın Danışma Dayanışma Merkezi.

Kadına uygulanan şiddet, bizim toplumda pek yadırganmaz. Sözler üretilmiştir bu konuda; “Karı dövenle, odun yaranın yanına varılmaz. Karı koca arasına girilmez” gibi. Oysa şiddet gören insan kendini aşağılanmış hisseder ve bir daha belini doğrultamaz. Şiddet, uygulayanı da küçültür. Öyleyse neden her görülen yerde şiddete karşı çıkılmaz? Neden çoğunluk ezilene destek olmaz da, ezene imrenir? Güçlüye tapınır?

Bütün bu soruların yanıtı elbette kadının güçlenmesinden geçer. Antalya Kadın Danışma Dayanışma Merkezi’nin de amacı, kadının güçlenmesi ve kadının insan haklarını öğrenip kullanmasını sağlamaktır. İnsan, haklarının farkına varırsa, kendine de sahip çıkabilir ve saygı duyabilir. Bu konu basit gibi görünebilir, ama insanın özgüvenini yitirmesi, yaşama sevincini kaybetmesi denli korkunç ne olabilir? Biz gönüllülere sık sık şu sorular sorulur. “Siz kadına iş bulabiliyor musunuz? İşi, aşı, kalacak yeri olmayan kadına kuru lafın ne yararı var?” gibi sorularla karşılaşırız. Elbette iş sağlayabilsek, yeterince sığınaklarımız olsa ki bizim bütün derdimiz de sığınaklardır. Hepimizin düşüdür bu. Bir dizi sığınak ve şiddet görenin başvurabileceği yirmi dört saat açık olan telefon hattı, tabii ki orada sürekli çalışan uzmanların olmasıdır.
 

Antalya Kadın Danışma Dayanışma Merkezi 17 Ekim 2000 yılında kuruldu. O günden beri 550 kadın başvurdu. Şöyle de denebilir, 550 kadın yaşama yeniden sarıldı. Belki de yaşamaktan vazgeçecekti. Bu hizmet hiç de azımsanacak bir güç değildir. Merkezde şiddet gören yüzlerce kadına hukuki, psikolojik hizmet verilirken, ayrıca yine binlerce kadına, yüzlerce seminer, eğitim çalışmaları, bilinç yükseltme amaçlı toplantılar düzenlendi. Özellikle Kadının İnsan Hakları eğitimleri sırasında, Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü’nde görevli sosyal hizmet uzmanı ve psikolog arkadaşlardan destek alındı. Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde ve gereksinim duyulan her ortamda kadınlara ulaşılmaya çalışıldı. Yalnız kadınlara değil, kadınlarla mesleki anlamda iletişim halinde olan avukatlara, kadın polislere, doktorlara ve yerel basın mensuplarına da kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eğitimleri verildi.

Geri dönüp bakıldığında bütün bu çalışmaların bir avuç gönüllüyle kotarıldığını görüyoruz. Büyük Şehir Belediyesi’nin tahsis ettiği bir görevli dışında çalışan herkes gönüllüdür. Merkezin ve Antalya’da kadın hareketinin de anlatıldığı “90’lı yıllarda Türkiye’de Kadın Hareketi” adlı kitabın ikinci baskısı yapılmıştır. Ayrıca gönüllülerden Kâmile Yılmaz Merkez’in on yıllık çalışmasını kitaplaştırmaktadır.

17 Ekim Cumartesi gün 100 kadar kadın, birlikte kahvaltı toplantısı yaparak, onuncu yılı kutladılar. Basın açıklamasında kendilerine destek olan, Antalya vali yardımcısı Mehmet Seyman’a, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’na, Antalya Büyük Şehir Belediye başkanları, Bekir Kumbul, Menderes Türel, Mustafa Akaydın’a, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne, teşekkür ettiler. Türkiye’nin kadınlar açısından daha yaşanılabilir ve şiddetsiz bir ülke olması dilekleriyle toplantıyı bitirdiler. Biz de şiddetsiz bir dünya dileyerek, ellerine sağlık diyelim.

Antalya Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi
Şarampol cad. 106 sok. Sezer apt. 2/4 ANTALYA

Tel/Faks: 242.248 07 66

antalyakadinmerkezi@gmail.com