SGK ve Geçici Karekod Olayı

Hepimizin bildiği gibi SGK 2010 yılında, ilacın fabrikadan depoya, eczaneden hastaya kadar bütün aşamalarını izlemeye (güya) imkân tanıyacak olan karekod uygulamasını başlattı.  İlaç kutularına bu (karekod okuyucuya okutulduğu zaman ilacın son kullanma tarihi de dâhil pek çok harf ya da rakamdan oluşan) karekod denen küçük minik kareler basılacaktı.