Şehir Hayatı, Kültürel Yozlaşma ve Biz

Aşkın olmadığı sokaklara bankalar hâkim olur (Cahit Zarifoğlu). “Hüner, bir şehir bünyad eylemektir; Reaya kalbin âbâd eylemektir”(Fatih Sultan Mehmet Han).