Seben Mânileri -63

İp attım, ucu galdı

Darakta gücü galdı