Seben Mânileri -62

At gelir, gemli gemli

Gaşları enli enli