Seben Mânileri -6

Tabancası duvarda

Bir yâr sevdim hovarda

Ben yârimi beklerim,