Seben Mânileri -59

Ak garpuz, gara garpuz

Gız senin anan, pek arsuz