Seben Mânileri -56

Arpa ektim gül bitti

Dalında bülbül öttü