Seben Mânileri -5

Altın yüzük, dar parmak

Dağda da erkeç kavurmak

Her yiğidin kârı mı

Çifte çifte sarmak…