Seben Mânileri -42

Yerin altında yılan

Yılan boynuma dolan