Seben Mânileri -40

Giden oğlan durdun mu

Saatini kurdun mu