Seben Mânileri -4

İskarpinim var benim

Ayağıma dar benim