Seben Mânileri -39

Hedük hüdük kaynana

Dişleri gedik kaynana