Seben Mânileri -38

Armut dalda bir, iki

Saydım, gızlar on iki

On ikinin içinde,