Seben Mânileri -37

Armut dalda bir sıra

Yârim gitti Mısır’a

Yârim keklik, ben palaz