Seben Mânileri -35

Karşıdan gelen atlı

Altında kilim katlı

Anam, babam sağ olsun

Yâr hepsinden tatlı.