Seben Mânileri -30

Götcevez’in başında

Galem oynar gaşında