Seben Mânileri -3

Kayaya kazan kurdum.

Altına odun vurdum.