Seben Mânileri -29

Enteresi ak yârim

Dön ardına, bak yârim