Seben Mânileri -24

Baca başında kutu

İçinde çörek otu

Eller ne derse desin

Gayınnam altın topu.