Seben Mânileri -16

Keten güynek dizedur

Gırkma kakil yüzedur