Seben Mânileri -15

Gayadan inip gelir

Gayığına binip gelir