Seben Mânileri -14

Pancar ektim sırayla

Bir karış arayla

Ne alaca(ng) yârim