Savur’un Birikimli Yüzü Ortaya Çıkıyor

savur

‘Anadolu topraklarının dünya uygarlık tarihine en büyük armağanı, niteliklerle yüklü değişik ölçekte yerleşme yerlerine sahip olmasıdır. Bir bakıma bu sürecin ilk örnekleriyle bu coğrafyada karşılaşmamız, bir rastlantı değildir. Binlerce yıl içinde yaşama ortamına sağladığı olanaklar, toplumların varlık nedenlerini kanıtlamaya, yaratıcı ortamı zenginleştirmeye de neden olmuştur. Mardin’in ilçeleri içinde ise Savur’un çok yönlü irdelenmesi, önemli bir boşluğun doldurulması anlamına gelmektedir. Daha günümüzde bu konuda Anadolu’da doğa-tarih-kültür açısından birçok yerleşme yerinin bu düzeyde ele alınmamış olması, Savur için önemli bir adımdır’ diyor ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ‘SAVUR’ kitabının önsözünde.

mardin savur

2008 yılında ÇEKÜL’ün katkılarıyla yayımlanan Geleneksel Konut ve Aile Yapısını Yaşatan Bir Yerleşim: Savur kitabının ve hazırlanan yol haritasının ardından kentteki çalışmalar tüm kurumların katılımıyla, eğitimden restorasyona, ağaçlandırmadan alt yapıya farklı başlıklarda devam ediyor.

Bölgede çalışan ÇEKÜL gönüllülerinden mimar Alper Urlu, Savur ve çevresinde yapılan çalışmalarının bir raporunu hazırladı.

savur mardin

Yeniden Yaşam: Savur imar çalışmaları

Bölgenin ihtiyaçları ve yıllardır süregelen Türkiye’nin doğu ile batı bölgelerinin yaşam kalitesi arasındaki ironi bizi Güneydoğu’da bir bölgenin seçilerek, mevcut kentsel yaşam analizinin yapılması ve kentsel yaşamın geliştirilerek ‘Yeniden Yaşam’ imgesi altında kalkınma faaliyetlerinin başlatılmasına yöneltmiştir.