Sarıçiçek Dağı’nın Büyülü Kelebeği

Sarıçiçek Dağı, Safranbolu’nun Karadeniz ile arasında uzanan bir yükselti. Araç Çayı’na (Filyos Havzası) can veren bir su deposu. Bölgenin biyolojik çeşitliliğinin yanında yaban yaşamı da çok zengin.

Yazı ve fotoğraf: İsmail Şahinbaş