Samanlı Dağları, Kış ve Köy

Samanlı Dağları’nın eteklerine uzanmış bir köy, kapıya gelmiş çatmış bir kış ve bir köy; çok güzel üç bileşen. Ve tüm bunları belgeleyecek bir fotoğrafçı. Ve pek tabiî ki Sırtçantam’ın sadık okurları…

Yazı ve fotoğraf: İsmail Şahinbaş