Şaman’ik Yardım

Ritüel boyunca bir yanım olanları anlamaya çalışırken, öbür yanım sadece hissediyordu. Her iki yanımın da farkındaydım. Şamanın boynuna astığı küçük çanlardan çıkan sesler, her ritmik sallanışta davulun sesine karışıyordu. Uzunca bir süre davula her vuruşunda kopan sesin doğrudan göğsümün üzerinde bıraktığı yankıyı şaşkınlık ve mutlulukla izledim. Ellerinde yorulmak bilmeyen güce eşlik eden bedensel devinimlerini de…