Safranbolu Kaymakamlığı, 12. Fotoğraf Yarışması

Toplumun çevre değerleri ile birlikte estetiğe ilişkin sorunlara karşı duyarlılık kazanmalarına olanak sağlamak, Safranbolu’nun kültürel kimliğinin oluşum sürecine katkıda bulunmak ve fotoğraf sanatı aracılığı ile güzel sanatları teşvik etmek yarışmanın en baştaki amacıdır.

Yarışmanın genel teması ‘Kültürel Miras ve Korumacılık’ üzerinedir. Geçmişten günümüze yaşatılan ve yaşatılması gereken kültürel değerlerimizin ‘siyah-beyaz’ tekniğinde ya da ‘renkli’ olarak çekilen fotoğraflar aracılığı ile görüntülenmesine çalışılacaktır. Profesyonel ve amatör dalda değerlendirilecektir.

Yarışma baskı dalındadır, seçici kurul ve kurul üyelerinin birinci derece yakınları dışında, Türkiye’deki tüm amatör ve profesyonel sanatçılara açıktır. Bir yarışmacı yarışmaya daha önce ödül almamış en çok 10 eser gönderebilir. Bu sayıyı aşan miktarda çalışma ile katılan sanatçıların eserleri değerlendirilmeyecektir.

Eserlerin en geç 05 Eylül 2010 Pazar günü mesai bitimine kadar yarışma raportörlüğüne elden ya da posta yolu ile ulaştırılmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Yarışmaya ilişkin şartname ve ekleri, Safranbolu Kaymakamlığı’nın internet sitesi olan www.safranbolu.gov.tr ve Belediye Başkanlığı’nın www.altinsafranbolu.com den elde edilebilir.

Yarışmacılar gerek gördükleri takdirde bilgilenmek üzere ‘Fotoğraf Yarışması Raportörlüğü, Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, Safranbolu / Karabük’ adresi ile yazışabilir ya da 0 (370) 712 12 13 numaralı telefon ve faks ile veya Safranbolu Belediye Başkanlığı’nın 0 (370) 712 41 14 telefon ve 0 (370) 725 52 66 faks ile iletişim kurabilirler.
 

Yarışma Takvimi

Son başvuru tarihi 05 Eylül 2010

Eserlerin son teslim edilme tarihi 05 Eylül 2010

Değerlendirme çalışmaları 11-12 Eylül 2010

Sonuçların ilanı 12 Eylül 2010

Sergi açılışı 18 Eylül 2010

Ödül töreni 25 Eylül 2010

Eserlerin iade tarihi 05 Ekim 2010
 
 
Seçici Kurul

Bu yarışmanın seçici kurulu; Prof. Dr. Taner Kral, Prof. Alb. Adnan Ataç, Şafak Tortu, Seher Başoğul ve İsmail Şahinbaş’tan oluşmaktadır.

Ödüller

Seçici Kurul’un yapacağı değerlendirme sonucunda ‘Profesyonel’ ve ‘Amatör’ dalda üçer adet olmak üzere toplam 6 esere aşağıda belirtilen ödüller verilecektir.

Profesyonel Eserler Amatör Eserler

1.’lik ödülü 1.500 TL 1.’lik ödülü 1.500 TL

2.’lik ödülü 1.000 TL 2.’lik ödülü 1.000 TL

3.’lük ödülü 500 TL 3.’lük ödülü 500 TL

Rumuz, Ambalaj ve Sunum

Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların tümü 20 x 30 cm ölçüler olacaktır. Bu ölçüye uymayan çalışmalar yarışma dışı bırakılacaktır. Yarışmacı yüzeyi yatay ya da dikey olarak kullanmada özgürdür. Fotoğraflar siyah – beyaz veya renkli olabilir.

Her bir fotoğrafın arka tarafının sağ alt köşesine yanaşık olarak tercihen bir satıra sığacak şekilde sırası ile şu bilgiler yazılacaktır. 5 rakamdan oluşan rumuz, fotoğrafın sıra numarası ve fotoğrafın adı.

Her bir sanatçı eserlerinin tümünde aynı rumuzu kullanacaktır. Postada ya da teslim edilme sonrasında zarar görmemeleri için, fotoğrafların sağlam bir malzeme ile paketlenerek teslim edilmelerinde yarar görülmektedir. Postada zarar görmüş eserlerden Kaymakamlık sorumlu olmayacaktır. Fotoğraflar ayrıca, jpeg formatında ve 300 dpi çözünürlükte CD kaydı olarak da gönderilecektir.

Üzerinde ‘Safranbolu Kaymakamlığı 12. Fotoğraf Yarışması’ ibaresinin yanı sıra sağ üst köşesinde yarışmaya ait rumuzun da yer aldığı bir kimlik zarfı da eserlerle birlikte teslim edilecektir. Bu zarfın içerisine eksiksiz olarak doldurulmuş bulunan katılım formunun yanı sıra yarışmacıya ait 30 sözcüğü geçmeyen bir de özgeçmişin konması gerekmektedir.
 
Değerlendirme

Seçici Kurul, yarışmaya katılan eserleri değerlendirmek üzere 11 Eylül Cumartesi günü saat 09.30 da Safranbolu İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü’nde toplanacaktır. Değerlendirme sonucuna ilişkin tutanak ve ödül alan eserler Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve TFSF internet sitelerinde de yayımlanacaktır.

Sergi ve Ödül Töreni

Ödül alan ve sergilenmeye değer görülen eserler Kaymakamlığa ait sanat galerisinde 18 – 26 Eylül 2010 tarihleri arasında sergilenec〠浣〠瑰㸢ﱂﱴﱧ潤慬琿洿欠棢攠政汫ⱥ欠棢㬲6tContentID

￰tCategoryID 
￰ClassID￶￿㿿Priority
￰Header￶￿㿿Spot￶￿㿿SpotImageektir. Düzenlenecek olan ‘Safranbolu Fotoğraf Yarışması Katalogunda’ ödül alan ve sergilenmeye değer görülen eserlerle birlikte eser sahiplerinin özgeçmişlerine de yer verilecektir.

Yarışmada ödül alan eserleri Safranbolu Kaymakamlığı tanıtım amaçlı olarak kullanılma hakkına sahip olup kullanıldığı takdirde eser sahipleri belirtilecektir.

Fotoğrafların Geri Alınması

Katalog basım işinden sonra ödül almayan eserler sahiplerine gönderildikleri ambalaj ve biçimde iade edilecektir. 05 Ekim 2010 Salı gününe kadar alınmayan eserler posta aracılığı ile sahiplerine geri gönderilecektir

Ödül alan fotoğraflar, Safranbolu Kaymakamlığı Dokümantasyon Merkezi’nde belge olarak muhafaza edilecektir. Eser sahibi adı ile birlikte bu eserler tanıtım amaçlı olarak Kaymakamlık yayınlarında kullanılacaktır. Kullanım hakları eser sahibiyle birlikte Safranbolu Kaymakamlığı’nın olacaktır.