Redif Dairesi

Redif Dairesi, İzmit Mutasarrıfı Hasan Paşa tarafından 1863 yılında Kemalpaşa Mahallesi’nde yaptırılmıştır.