Pushkar

“Kadehin süsleri aşk olan bir şarapla mest olmuşum. Öyle bir at üstündeyim ki onun ağzına aşk gemi vurulmuştur. Benim, ay yüzlü sevgilimin aşkı az bulunur aşklardan değil, o çok büyük bir aşktır. Fakat ben aşka köle olanın değil de, aşka hâkim olanın, aşkı kendisine köle yapanın kulu, kölesi olmuşum.”