Portakal Hafız Konağı

Osmanlı Mebuslar Meclisi’ne İzmit mebusu olarak katılan Hafız Rüştü Efendi’ye ait bir konaktır. Yüzünün yuvarlaklığı nedeniyle halk tarafından Hafız Rüştü Efendi’ye Portakal Hafız lakabı verilmiş, sahip olduğu bu konak yapısı da  ‘Portakal Hafız Konağı’ olarak adlandırılmıştır.