Pokhora

“Yedi arz, yeryüzü varoluşunun birlikte var olan, birbirlerine nüfuz eden, ancak içlerinden sadece birine duyusal algıyla ulaşılabilen, diğerleri atıl halde olan, istisnai olarak özel durumlarda farkına varılabilen, ‘tabaka’lardır. Bunların, dünya yaşamı süresince birbirlerini izleyen çeşitli dönemlerde sırasıyla belirdikleri söylenir. Yedi arzın her biri, bir qutb tarafından oluşturulmuştur. Bu yedi qutbi yüce qutba bağlıdır. Yedi arzın birlikte varoluşu nedeniyle, eş zamanlı olarak ve sürekli bir biçimde işlevlerini yerine getirirler. Yüce qutb Kafdağı’dır. Yedi yeryüzü qutbunun, sırasıyla yedi gezegen göğüne hükmeden yedi semavi qutbun yansımaları olduğunu da unutmamak gerek.”