Paflagonya ve Dağlar

Batı Karadeniz Bölgesi dağlık bir coğrafyadır. Bu coğrafyanın büyük bir bölümünü gür ormanlık alanlar oluşturur. Bu dağları yaran derin akarsular ve kanyon oluşumları görülmeye değer niteliktedir.

Yazı ve fotoğraf: İsmail Şahinbaş