Osmanlı’dan Günümüze Cumalıkızık

Bursa’nın 13 km doğusunda yer alan Cumalıkızık, Osmanlı Dönemi konut mimarisini günümüze kadar koruyan az sayıdaki köylerden biridir. 700 yıllık tarihi Cumalıkızık Köyü, kırsal mimarinin en önemli örneklerinden biri olup,
halen geleneksel yaşam biçimini korumaktadır.

Yazı ve fotoğraf: Murat Kaan