Osmanlı Coğrafyasında Çarşı Kültürü Uluslararası Sempozyumu

ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği’nin desteğiyle, Bursa kenti geçen yıl ‘Kaleli Kentleri’ uluslararası bir sempozyumla gündeme getirmiş, yok olmaya yüz tutan kalelerin önemine ve yeniden işlevlendirmeleri gerektiğine dikkat çekmişti. 2010 yılının gündeminde ise geleneksel çarşı kültürü yer alıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı tarafından ‘Osmanlı Coğrafyasında Çarşı Kültürü Uluslararası Sempozyumu’ ile geleneksel çarşıların temsilcileri Bursa’da buluşacak. Anadolu çarşılarının yanı sıra Kırım’dan, Üsküp’e, Bosna’dan Irak ve Mısır’a kadar geleneksel çarşılar tüm boyutlarıyla masaya yatırılacak.

Çarşı kültürünün oluştuğu kent olarak da tanınması açısından sempozyumun Bursa’da düzenlenmesinin önemi büyük. Bursa’yı uluslararası boyuta taşıyacak olan bu toplantı 2-4 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tayyare Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan sempozyuma Türkiye’den 115 kentten esnaf, akademisyen ve yerel yönetici katılacak. Ayrıca Balkanlar ve Ortadoğu çarşılarının temsilcileri de bu toplantıda yerini alacak. İlk örnekleri Bursa’da bulunan ve Anadolu’dan Balkanlar’a; Orta Asya’dan Orta Doğu’ya kadar yayılmış geleneksel çarşılarımız bulundukları bölgelerden gelen etkin isimler tarafından anlatılacak. Geleneksel çarşıların bulunduğu coğrafyalardan yüzlerce konuk Bursa’da bir araya gelecek.

Toplantının önemini ve gelecek yıl hedeflerini ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen şöyle anlatıyor: “Kale-çarşı-mahalle” bütünleşmesi, Bursa için kaçınılmaz hedef olduğu kadar, kültür öncelikli turizmin, kültür öncelikli tanıtımın da çıkış noktasıdır. Kısa sürede “Kaleli Kentler” konusunda uluslararası toplantılara ev sahipliği yapacak bir aşamaya ulaşılması, başarının somut bir kanıtıdır. Bu süreçte ikinci adım olarak “çarşı”nın ele alınması, bilinçli bir ikinci denemedir Artık gündemimizin üçüncü aşaması olarak “mahalle” konusunu, 2011 yılında yaşama geçirebiliriz.

 

‘OSMANLI COĞRAFYASINDA ÇARŞI KÜLTÜRÜ’ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

01 TEMMUZ 2010 – PERŞEMBE

20.30 Hoş Geldin Kokteyli

02 TEMMUZ 2010 – CUMA ‘Tayyare Kültür Merkezi’
08.30Kayıt
09.00 Sergi Açılışı
09.15Sempozyum Açılışı
09.15-10.00Açılış konuşmaları
10.00Genel Açıklama ve Sunuş ‘Prof. Dr. Metin SÖZEN’

10.15-12.30I. OTURUM ‘OSMANLI EKONOMİSİNDE ÇARŞI’
10.15-10.35 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yusuf OĞUZOĞLU
10.35-10.55 Doç. Dr. Hülya Taş ‘Bursa’da Yakın Mesafeli Ticaret Faaliyetlerinin Mekânı Olan Çarşılar’
10.55-11.15 Doç Dr. Asım YEDİYILDIZ ‘Osmanlıda Esnaf Teşkilatı’
11.15-11.35 Dr. İklil Selçuk ‘Bursa Çarşısında Devletin Rolü – Bursa İhtisab Kanunnamesi ve Osmanlı İhtisab Yönetiminin Nitelikleri’
11.35-11.55 Prof. Dr. Özer ERGENÇ ‘Osmanlı Şehrinde Çarşı kavramı ‘Suk-ı Sultani’ Bursa Örneği
11.55 -12.15 BTÇH Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Akgün ‘Geleneksel çarşılarda örgütlenme modeli ve Bursa örneği’
12.30 Öğle Yemeği ‘İç Kozahan’

14.00 – 16.00 II. OTURUM ‘BURSA ÇARŞILARI ve ÇARŞI KÜLTÜRÜ’
14.00 – 14.20 Oturum Başkanı: Doç. Dr. Asım YEDİYILDIZ
14.20 – 14.40 Dr. Doğan YAVAŞ ‘19.Yy ‘a Kadar Bursa Çarşılarının Mekânsal Gelişimi’
14.40 – 15.00 Prof. Dr. Neslihan DOSTOĞLU ‘19. Yy ‘da Bursa Çarşısının Fiziksel Değişimi ve Gelişimi’
15.00 – 15.20 Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM ‘Kapan Hanları ve Bursa Kapan Hanı İşlevi’
15.20 – 15.40 Doç. Dr. Cafer ÇİFTÇİ ‘Bursa Esnafının Dış Ticaret Bağlantıları’
16.00 Çarşı Gezisi ‘Yeşil –Balibey Hattı’
19.00 Tamiye Töreni ‘Fidan Han’
20.00 Akşam Yemeği Hareket‘Montania Otel – Mudanya’

03 TEMMUZ CUMARTESİ
09.30 – 11.00 III. OTURUM ‘ANADOLU’DA ÇARŞILAR’
09.30 – 09.50 Oturum Başkanı: Oktay EKİNCİ
09.50 – 10.10 Prof. Dr. Hamza GÜNDOĞDU ‘Güney Doğu Anadolu Şehirlerinde Çarşılar’
10.10 – 10.30 Prof. Dr. Haşim KARPUZ ‘Konya ve Akşehir Çarşıları’
10.30 – 10.50Doç. Dr. Osman Eravşar ‘Kayseri Çarşıları’
10.50 – 11.10 Prof. Dr. Bozkurt ERSOY ‘Batı Anadolu Şehirlerinde Çarşılar’
12.00 Öğle Yemeği ‘Kayhan Çarşısı’

13.30 – 15.30 IV. OTURUM ‘KIRIM ve BALKANLARDA ÇARŞILAR’
13.30 – 13.50 Oturum Başkanı: Mithat KIRAYOĞLU
13.50 – 14.10 Aliye İBRAHİMOVA ‘Kırımda Tarihi Çarşılar ve Bahçeşehir Çarşısı’
14.10 – 14.30 Prof. Dr. Amir PASİÇ ‘Bosna Ça〠浣〠瑰㸢ﱂﱴﱧ潤慬琿洿欠棢攠政汫ⱥ欠棢㬲6tContentID

￰tCategoryID 
￰ClassID￶￿㿿Priority
￰Header￶￿㿿Spot￶￿㿿SpotImagerşılarında Sosyal Hayat’
14.30 – 14.50 Behuciddin ŞAHABİ ‘Üsküp Çarşıları’
15.00 – 15.30 Ara

15.30 – 17.30 V. OTURUM ‘ORTADOĞU’DA ÇARŞILAR’
15.30 – 15.50 Oturum Başkanı: Prof Dr. Neslihan DOSTOĞLU
15.50 – 16.10 Mahmut Zeynel ABİDİN ‘Halep Çarşısı’
16.10 – 16.30 Prof. Dr. Abdullah ATİYYE ‘Mısır Çarşıları’
16.30 – 16.50 Prof. Dr. Halit TADMOORİ ‘Trablus Çarşısı’
16.50 – 17.10 Prof. Dr. Suphi SAATÇİ ‘Irak’da Çarşılar’
17.10 Genel Değerlendirme: Necdet SAKAOĞLU
18.30 Serbest Zaman ‘Kozahan Alışveriş’
20.00 Akşam Yemeği ‘Fidan Han’
21.00 Gezek Programı ‘İpek Han’

04 TEMMUZ 2010 -PAZAR
09.30 Otelden Hareket ‘Cumalıkızık’ta Kahve İkramı’
12.00 Bursa’dan ayrılış