Olympos / Korykos Liman Kenti (Deliktaş)

olympos

Önce Korykos, sonra da Olympos ismini almış olan bu kent, kuzeyi ve güneyi dik dağlarla çevrili denize açılan çukur bir vadi üzerine kurulmuştur. Ortasından akan Akçay, kenti ikiye ayırmaktadır.

olympos1

Kentin kuzey ve güney yakası arasında ulaşım, Genç Roma Dönemi’nde onarım gören bir köprü vasıtasıyla sağlanmıştır. İki gözlü olan köprünün ayakları, kısa bir süre önce temizlenerek ortaya çıkarılmıştır.

olympos2

Su kaynaklarının kentin içinde bulunmasından dolayı çay yaz aylarında da akmaktadır. Kentin kuzeyindeki Kamışlıgöl bataklığı şehrin yerleşim alanını daraltmıştır. Vadiler arasındaki geçit ilkçağlarda kentin güneyinde yer alan doğal bir kaya deliği aracılığıyla sağlanmaktaydı.

olympos4

Olympos Kenti’nin bulunduğu yer modern ismini bu doğal geçitten almıştır. Son yıllarda deniz kıyısının bu kayadan uzaklaşmasından ötürü, Deliktaş artık eski işlevini yitirmiş ve neredeyse tamamen kum ve çakılla dolmuştur.

olympos3

Çıralı Plajı’ndan veya denizden gelen ziyaretçiler, Deliktaş Geçidi’nin yanından geçerek kente girerler.

olympos5

Yazı: Prof. Dr. Mustafa Adak, fotoğraflar: İsmail Şahinbaş