Nükleere İlgi Azalacak

Türkiye’de nükleer santral kurulup kurulmayacağı tartışıla dursun, dünyanın nükleer eğiliminin zamanla azalması bekleniyor.