Normallik; Günlük Yaşamın İçinde Kaybolmak

Günlük yaşam!  

Zamanı sadece doldurduğumuz, şimdiki anı hep kaçırarak, geçmişin gölgesinde gezinerek, aslında yaşamadığımız, herkes gibi olmaya çalıştığımız, bir duyguya, bir insana, bir anıya sığındığımız zamanlar, gelecek kaygılarıyla dolu, aslında gerçekte var olmayan özellikle yaratılmış yapay sorunlarla kendimizi doldurduğumuz, hız, yetişme kaygısı ile bir oraya bir buraya koşturduğumuz, bir dinamit haline dönüşene dek dolanıp durduğumuz bir yaşam; hep düşünerek, düşünerek, düşünerek…