Nevruz

Bütün milletlerin tarihinde coşkuyla kutlanan anlamlı günler vardır. Bunlar bir dini bayram olabileceği gibi bir milli gün de olabilir. Ama Nevruz(Newroz), bunlardan farklı olarak evrensel bir özellik kazanmış durumdadır. Nevruz bir dine, bir mezhebe, bir ırka veya kültür çevresine hasredilemez. Nevruz yalnızca yeni bir gün, ya da yeni bir yılın başlangıcı değildir.

Nevruz aynı zamanda özgürlüğü, barışı ve kurtuluşu da temsil eder. Nevruz ister Ergenekon’dan çıkış günü olsun, ister Demirci Kawa’nın zalim Dehak’a karşı isyan bayrağını açtığı gün olsun, her durumda başta Ortadoğu olmak üzere dünyanın birçok coğrafyasında bahar bayramı olarak, binlerce yıldır kutlanmaktadır. İnsanları böylesine ortak paydada birleştiren bir olayın kaynağının ne olduğu ise çok önemli değildir.

Yeni gün anlamına gelen Nevruz gece ile gündüzün eşitlendiği, güneşin balık burcundan koç burcuna yöneldiği 21 Mart tarihine denk gelen bir bayramın adıdır. Ateş ise nevruzun ruhudur. Çünkü ateş kutsaldır. Neden mi? Ateş, zulme karşı adaleti, karanlığa karşı aydınlığı, geceye karşı gündüzü temsil eder. Demirci Kawa, zalim kral Dehak’a karşı zaferini ve özgürlüğü ateşle müjdelemişti. Göktürkler, ateş sayesinde dağları eriterek Ergenekon’dan çıkmayı başarmış ve sonrasında yeni bir dünyaya adım atmışlardı. İskender, ateş sayesinde setler yaparak, savunmasız insanları saldırganlardan korumuştu. Nemrut’a karşı özgürlük mücadelesi veren Hz. İbrahim’i, kutsal ateş yakmamış, tersine onun için bir serinlik kaynağı olmuştu.

Nevruz ateşi, barışın ve kardeşliğin ortak dilidir. Nevruz, sevgiyi ve hoşgörüyü kendilerine ilke edinmiş insanların ortak platformudur. Fakat ne yazık ki, Nevruz gibi evrensel unsurlarla süslenmiş bu güzel gün kirletilmeye, amacının dışına çıkarılmaya çalışılmakta, Nevruz üzerinden siyasi hesap yapılmaktadır. Oysa dünyanın birçok yeri gibi, Ortadoğu’da barışa çok muhtaç. Nevruz’u, savaşları sona erdirmek ve barışa kapı aralamak için bir ümit günü haline getirmek mümkündür. Nevruz, baharı getirdiği gibi barışı da tesis edebilir:

Gönüller şad oldu ilkbahar geldi

Nevruz bayramına eriştik ya Hu

Çemanzar şevk ile nura bezendi

Nevruz bayramına eriştik ya Hu

Gelin cümle canlar birlik olalım

Arz-ı niyaz edüb dara duralım

Muhabbet bezminde zevkler bulalım

Nevruz bayramına eriştik ya Hu

Atlattık bu demde gamlı günleri

Eriştik sefaya sürdük demleri

Açılınca şahin gonca gülleri

Nevruz bayramına eriştik ya Hu

Sırtçantam 3. sayı, Mart 2005