Narman Peribacaları

narman peribacalari

Erzurum’un Narman İlçesi’ne 7 km uzaklıkta bulunan bu tabiat harikası, binlerce yıl boyunca rüzgâr ve yağmurun kırmızı renkteki kumlu toprağı aşındırması sonucunda oluşmuştur.

6.300 hektarlık ‘Yukarı Narman Havzası’nın yaklaşık olarak 1.500 hektarlık bölümünü kaplayan Narman Peribacaları, öncelikle ana materyalin su erozyonundan dolayı aşınması sonucu ortaya çıkmıştır.

narrnan peribacalari

Ortaya çıkan oyuntular üzerinde rüzgâr erozyonunun da etkisiyle olağanüstü şekil ve desenlerin oluştuğu bu bölge, çok sayıda dar vadiden oluşmaktadır. Vadileri oluşturan yüksekliklerde, neojen (üst miyosen) kumtaşı, çakıltaşı ve miltaşı tabakaları açık bir şekilde görülmektedir. Kırmızı renkteki miltaşı ve kiltaşı tabakaları, sıcak iklim şartlarında çökelen eveporit tortillar lateritleri andırmaktadır. Tortullardaki kırmız renk, demirin Fe2O3 şeklinde oksitlenmesinden ileri gelmektedir.

coruh vadisi narman peribacalari

Narman Peribacaları, bozulmamış doğal güzellikteki vadileri boyunca, gizemli bir ortamda doğa yürüyüşleri ve kamping yapılabilecek bir tabiat anıtı olarak korunmaya değer özellik taşımaktadır.

Narman Peribacaları, Çoruh Vadisi Havzası içerisinde yer almaktadır.

Yazı: DATUR, fotoğraflar: İsmail Şahinbaş